11

 

BİLGİ VE BELGELEME MERKEZİ KULLANIM KURALLARI

 

 

 

BBM Çalışma Koşulları:

 

BBM kullanıcıların kişisel eşyaları hakkında sorumluluk kabul etmez. Para ve değerli eşyalar ortada bırakılmamalıdır.

 

BBM’de:

-          başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak;

-          cep telefonlarını açık tutmak;

-          yiyecek ve içecek tüketmek yasaktır.

 

BBM personelinin gerekli görmesi durumunda, kullanıcıların çanta ve kitaplarını dışarı çıkarmadan görevliye göstermeleri istenebilir.

 

BBM’de bulunan malzemeye özellikle zarar verenler ya da bu malzemeleri ödünç almadan dışarıya çıkartmaya çalışanlar hakkında yasal işlem yapılır.

 

BBM Ödünç Verme İşlemleri:

 

BBM’de bulunan malzeme ödünç verme işlemi yapılmadan merkez dışına çıkarılamaz. Öğretim elemanları ve personel form doldurarak; öğrenciler form doldurup kimlik bırakarak malzeme ödünç alabilirler.

 

* Kitaplar ve süreli yayınlar:

öğretim elemanlarına ve personele, bir hafta süre ile, en çok üç adet olacak şekilde;

öğrencilere,  gün içinde iade edilmek üzere ödünç verilir.

* Kitap dışı materyaller (CD, VCD, DVD v.b):

öğretim elemanlarına ve personele, bir hafta süre ile, en çok üç adet olacak şekilde;

öğrencilere, ders sunumlarında kullanmak üzere, dersi veren öğretim elemanının onayı ile ödünç verilir.

* Slaytlar:

öğretim elemanlarına ve personele, bir hafta süre ile, sayıda kısıtlama olmaksızın;  

öğrencilere, sadece ders sunumlarında kullanmak üzere, dersi veren öğretim elemanının onayı ile ödünç verilir.

* Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi vb,), yüksek lisans ve doktora tezleri ile sık kullanılan kaynaklar, gün içerisinde iade edilmek üzere ödünç verilir.

 

Kullanıcı ödünç aldığı mazlemeyi zamanında ve güvenli bir şekilde iade etmekle yükümlüdür; kayıp veya hasarlı malzeme için gecikme ve yenileme cezalarının ödenmesinden sorumludur.